Free water – it’s gonna be hot!

Niet enkel de aanwezige deelnemers van Antwerp Pride zullen dit jaar heet zijn. Ook de temperaturen schieten de hoogte in. Omdat we inzetten op een veilige pride voor iedereen voorzien we daarom ook de nodige watervoorzieningen.

Hydrateren! Hydrateren! Dankzij Waterlink kunnen we gratis drinkwater voorzien vanaf vrijdag 12 tot en maandag 15 augustus op volgende plekken:

  • Sint Jansplein: ter hoogte van Panamarenko beeld
  • Sint-Jansvliet: voor de voetgangerstunnel aan de kant van de Kaai
  • Kloosterstraat: op het pleintje met Peter de Grote
  • Ter hoogte van onze festival ingang zuid: hoek Cockerillkaai en Luikstraat

Het gaat telkens om voorziening met 8 kraantjes! Neem dus al je spetterende vrienden mee & stay hydrated.

ENGLISH- Not only will the participants of Antwerp Pride be hot this year. Even the temperatures will be. And because we strive for a safe Pride for everyone, we will provide the necessary water supplies.

Hydrate! Hydrate! Thanks to Waterlink we can provide free drinking water from Friday 12 until Monday 15 August at the following locations:

  • Sint Jansplein: at the height of the Panamarenko sculpture
  • Sint-Jansvliet: in front of the pedestrian tunnel on the side of the Kaai
  • Kloosterstraat: on the square with Peter the Great
  • At the height of our festival entrance south: corner Cockerillkaai and Luikstraat

Every location will have a provision of 8 taps! So bring all your friends & stay hydrated.