Our Mission By Our Chairman Bart Abeel

ENG – Antwerp Pride commemorates and celebrates the long journey forwards acceptance and equal opportunities the LGBTQIA+ community has made. A journey that continues, for acceptance is never a given and there is still exclusion, discrimination and violence against LGBTQIA + both in our country and abroad. By giving a platform to the many voices within our community we wish to empower our community, educate and sensitize the general public and build bridges between the many actors in our society. Entrepreneurs, the city council, the cultural world, ngo’s, academia…

Centerpiece in the many Pride events is the Pride Parade. Alongside the Parade we organize and/or welcome cultural, educational, activist, sportive… initiatives. We do this always from a positive, solution and common ground seeking approach. With great empathy towards all minorities and people at risk of exclusion. As a volunteer organization, we take great pride in building community throughout our events. Antwerp Pride originates from the LGBTQIA+ community but actively seeks alliances with all people and organizations within the city that share our passion for a diverse, inclusive and engaged city. In doing so, Antwerp Pride has built an event that attracts thousands of people to the city every year.

NL – Antwerp Pride herdenkt en viert de lange weg die de LGBTQIA+ gemeenschap heeft afgelegd naar aanvaarding en gelijke kansen. Het is een reis die nog steeds verder gaat, want aanvaarding is niet vanzelfsprekend en we zien nog steeds uitsluiting, discriminatie en geweld tegen de LGBTQIA+ gemeenschap, zowel in eigen land als in het buitenland. Door een podium te bieden aan de vele stemmen binnen onze gemeenschap willen we haar versterken, de maatschappij informeren en gevoelig maken voor bepaalde thema’s. We bouwen bruggen tussen de verschillende actoren in onze samenleving: ondernemers, het stadsbestuur, de culturele wereld, ngo’s, de academische wereld,..

Het middelpunt van de vele Pride evenementen is de Pride Parade. Daarnaast organiseren en/of ondersteunen we culturele, educatieve, activistische en sportieve initiatieven. We doen dit steeds vanuit een positieve, oplossingsgerichte en verbindende houding, met grote empathie voor minderheden en groepen die het risico lopen gemarginaliseerd te worden. Als vrijwilligersorganisatie vinden we het belangrijk dat onze activiteiten verbindend werken. Antwerp Pride vindt haar oorsprong in de LGBTQIA+ gemeenschap, maar gaat steeds op zoek naar verbinding met mensen en organisaties binnen onze stad die onze passie delen voor een diverse, inclusieve en geëngageerde stad. Hierdoor heeft Antwerp Pride een evenement opgebouwd dat jaarlijks duizenden mensen verenigt en naar de stad lokt.